Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor het einde van het jaar, uiterlijk 31 december. Als men in de loop van het jaar opzegt blijft het lidmaatschap geldig tot einde van dat jaar. Er vindt derhalve geen restitutie plaats van de contributie.

Het opzeggen dient schriftelijk, per brief of e-mail, te geschieden bij de secretaris van de KBO afdeling Steenbergen.

Mevr. W. van Oers

Westdam 20

4651 BE  Steenbergen

0167-563588

E-mail   avanoers@home.nl