Het dagelijks bestuur van KBO-Steenbergen bestaat uit:

Wnd. Voorzitter       hr. W.Akkerman

Secretaris               mevr. W. van Oers

Penningmeester      hr. W. van Eekelen