AANGIFTE  INKOMSTENBELASTING

Voor sommige mensen levert het invullen van de belastingaangifte wat problemen op. Daarom zijn er bij de KBO vrijwilligers opgeleid, die u kunnen helpen. Onze leden kunnen hiervoor terecht bij:

Dhr. Th. Roelen              tel.  0167 – 566 383

Uitdrukkelijk moet worden gesteld dat dit geen zakelijke of ingewikkelde aangiften mogen betreffen.