4 februari 2020

MELDPUNT LEEFTIJDSDISCRIMINATIE

KBO-Brabant opent een meldpunt leeftijdsdiscriminatie. Vijftigplussers worden opgeroepen hun verhaal te doen, als ze vervelende ervaringen hebben met leeftijdsdiscriminatie. Zo worden ouderen soms uitgesloten van producten of diensten. En er zijn verzekeraars, die een leeftijdstoeslag op de premie hanteren. Maar het kan ook gaan om de manier, waarop u als oudere bejegend wordt. Voelt u zich weleens gediscrimineerd vanwege uw leeftijd? KBO-Brabant wil de klachten en ervaringen inventariseren, er een rapport van maken en er aandacht voor vragen in de Tweede Kamer. Meer informatie vindt u op de website www.kbo-brabant.nl. Daar staat ook een formulier om uw klacht te melden.