6 maart 2023

HULP BIJ UW BELASTINGAANGIFTE

Mogelijk heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen, omdat u aangifte inkomstenbelasting moet doen over 2022. Tenzij u uitstel hebt gekregen, dient u uw aangifte tussen 1 maart en 1 mei in te sturen. Als u problemen hebt met het invullen, kunt u contact opnemen met onze belasting-invulhulp de heer Th. Roelen, tel. 0167 566 383. Hij helpt u – tegen een kleine vergoeding – bij het doen van een eenvoudige aangifte (geen zakelijke!) of bij het aanvragen van toeslagen.

LAAT GEEN GELD LIGGEN !

Misschien heeft u geen brief van de Belastingdienst gehad, waarin staat dat u aangifte moet doen, maar kan het toch lonen om dit wel te doen. Heeft u een klein inkomen en maakt u extra kosten vanwege ziekte of invaliditeit, dan is het raadzaam om een aangifteformulier in te vullen op www.mijnbelastingdienst.nl. Mogelijk zijn de extra kosten aftrekbaar. Als u de (proef-)aangifte hebt ingevuld, ziet u meteen de uitkomst. Dan kunt u alsnog besluiten om het formulier wel of niet in te sturen. Zolang u de gegevens niet verstuurt, doet u geen aangifte.