RONDLEIDING RIOOLWATERZUIVERING BATH

Datum:   dinsdag 2 mei 2023
Locatie:  Rioolwaterzuivering Bath, Gemaalweg 2, Rilland
Vertrek:  9.45 resp. 12.00 uur vanaf ’t Cromwiel; u kunt kiezen
               uit een rondleiding van 10.30-12.00 uur of van 12.45-
               14.15 uur (zie strookje); max. 24 personen per blok     
Vervoer: eigen vervoer; bij meerijden betaalt u € 5,– aan de
               chauffeur
Aanmelden: uiterlijk zaterdag 15 april 2023 (zie strookje in de nieuwsbrief)

Gidsen van Waterschap Brabantse Delta ontvangen u bij aankomst. Na een veiligheidsinstructie en uitleg over de verschillende stappen van het zuiveringsproces gaat u met de gids het buitenterrein op om de riool-waterzuivering te bekijken. Hoe zuivert het waterschap het afvalwater dat u thuis door de gootsteen en het toilet spoelt? U ziet de verschillende stappen in het zuiveringsproces. Ook ontdekt u hoe afvalwater omgezet wordt in bioplastic.

Op de rioolwaterzuivering gelden – voor uw eigen veiligheid – de volgende huisregels: op het terrein mag niet gegeten en niet gerookt worden; draag dichte schoenen; verplicht handen wassen aan het einde van de rondleiding; bij calamiteiten (ongeval, brand en dergelijke) altijd de aanwijzingen van de gids opvolgen.

Het bezoeken van de zuivering is op eigen risico. Er kunnen bacteriën vrijkomen, die in het algemeen géén risico vormen. Deze bacteriën kunnen echter wél schadelijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Het waterschap raadt daarom een bezoek aan de zuivering dringend af voor personen met een zwakke gezondheid.

De rioolwaterzuivering is een terrein met grote machines. Het terrein is niet overal toegankelijk voor rolstoel en mensen die slecht ter been zijn.